יום ראשון, 30 ביוני 2013

פיצול מידע בשירותי ענן

השימוש בשירותי מחשוב בענן (cloud computing) מתרחב בשנים האחרונות באופן מהיר, תוך יצירת אתגרים לא פשוטים בנושא חיסיון וזמינות המידע, כאשר ספק השירות הינו האחראי הבלעדי לניהול תשתיות המחשוב ואבטחת המידע. 
הצפנת המידע בשירותי ענן יוצרת מפתחות הצפנה שיש לנהל ופה קיימת דילמה: אם מפתחות אלו יאוחסנו בשירות כלשהו בענן, אזי תאופשר גישה למידע על ידי ספק השירות, דבר המייתר כשלעצמו את הצורך בהצפנה מלכתחילה. אם מפתחות ההצפנה יושארו בתחנות משתמשי השירות, זמינות המידע תפגע במקרה של כשל מקומי.

אז היכן כדאי לשים את מפתח ההצפנה או את המידע עצמו? אחד הפתרונות הקוסמים לאתגרים אלו הוא פיצול של המידע המוצפן, כולל מפתח ההצפנה עצמו, במספר שירותי אחסון בענן שונים. בצורה זו ניתן לצמצם את התלות בזמינות שירות בודד בענן או בבקרות אבטחת מידע המיושמות על ידי ספק השירות.

במאמרים שפרסמתי ובמצגת מקבילה אני מציג את השיטה החדשה - ישנה לפיצול מידע תוך שילובה בשירותי ענן. השילוב של אלגוריתם ה - Information Dispersal - IDA של פרופסור מיכאל עוזר רבין (המבוסס על שיטות erasure coding לאחסון מידע באופן יעיל) יחד עם אלגוריתמי ה - Secret Sharing של פרופסור עדי שמיר, או  All-or-Nothing Transform - AONT של פרופסור רון ריווסט, מאפשר לייצר פטנטים וטכנולוגיה המשפרים את חיסיון וזמינות המידע בשירותי אחסון בענן. מצורפים פה קישורים לשתיים מחברות רבות העוסקות בכך (כדוגמה בלבד לפתרון הטכנולוגי), יחד עם תיאורים כלליים של הפתרונות. 


תאור סכמטי 1 - טכנולוגיה מבית Cleversafe

תאור סכמטי 2 - טכנולוגיה מבית Cleversafe


תאור סכמטי 3 - טכנולוגיה מבית SecurityFirst